disclaimer-Polish

[cs_content][cs_section bg_image=”https://redbudindustries.com/wp-content/uploads/2018/08/services.jpg” parallax=”true” separator_top_type=”none” separator_top_height=”50px” separator_top_inset=”0px” separator_top_angle_point=”50″ separator_bottom_type=”none” separator_bottom_height=”50px” separator_bottom_inset=”0px” separator_bottom_angle_point=”50″ _label=”Heading” style=”margin: 0px;padding: 7.5% 0px;”][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”true” fade_animation=”in-from-bottom” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/1″ style=”padding: 0px;”][x_custom_headline level=”h1″ looks_like=”h1″ accent=”false” class=”cs-ta-center h-formatted man”]Red Bud Industries Zastrzeżenia prawne[/x_custom_headline][/cs_column][/cs_row][/cs_section][cs_section bg_color=”hsl(0, 0%, 100%)” parallax=”false” separator_top_type=”none” separator_top_height=”50px” separator_top_inset=”0px” separator_top_angle_point=”50″ separator_bottom_type=”none” separator_bottom_height=”50px” separator_bottom_inset=”0px” separator_bottom_angle_point=”50″ _label=”about text” bg_pattern=”https://redbudindustries.com/wp-content/uploads/2018/08/bg-integrity-1.png” class=”cs-ta-center” style=”margin: 0px;padding: 65px 0px;”][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” _order=”0″ style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/1″ style=”padding: 0px;”][cs_text _order=”0″]

Znak towarowy Red Bud Industries, Inc. jest zarejestrowany w Amerykańskim Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych.

Oświadczenie o kontroli miejsca docelowego/klauzula przeciw przekierowaniu

Firma Red Bud Industries, Inc. prowadzi eksport zgodnie z Przepisami Administracyjnymi USA ds. Eksportu (U.S. Export Administration Regulations – EAR). Jeżeli niniejsze towary, technologie i/lub oprogramowanie są eksportowane ze Stanów Zjednoczonych, ich eksport musi odbywać się zgodnie z EAR. Przekierowanie w sposób niezgodny z prawem USA jest zabronione. Przedmioty są kontrolowane przez rząd USA i dopuszczone do eksportu wyłącznie do kraju docelowego, do użytku przez ostatecznego odbiorcę lub użytkownika(-ów) końcowego(-ych) wskazanego w niniejszym dokumencie. Nie mogą być odsprzedawane, przekazywane ani dysponowane na rzecz jakichkolwiek innych krajów lub osób innych niż uprawniony ostateczny odbiorca lub użytkownik(-cy) końcowy, czy to w ich pierwotnej formie czy też po włączeniu do innych przedmiotów, bez otrzymania wcześniejszej zgody rządu USA lub w inne sposoby dopuszczone przez prawo i przepisy USA.

Zastrzeżenia prawne:

Niniejsza wiadomość zawiera poufne bądź prywatne informacje przeznaczone wyłącznie dla adresata i podlegające ochronie prawnej. Osoby niebędące ich ustalonym odbiorcą nie mogą czytać, kopiować i rozprowadzać tej wiadomości oraz żadnych dołączonych do niej plików. Każde tego typu nieupoważnione użycie jest zabronione i może być bezprawne. Osoby, które otrzymały niniejszą wiadomość, nie będąc jej adresatem, proszone są o natychmiastowe poinformowanie nadawcy telefonicznie, faksem lub na drodze mailowej oraz o pilne usunięcie tej wiadomości z systemu. Ponadto, treść tej wiadomości i dołączonych do niej załączników, z wyłączeniem umów podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli Red Bud Industries, Inc. oraz odbiorcę, nie jest wiążąca prawnie i służy wyłącznie celom informacyjnym.

Wiadomość może zawierać osobiste poglądy i opinie autora, niekoniecznie odpowiadające poglądom i opiniom Red Bud Industries, Inc. W związku z tym Red Bud Industries, Inc. niniejszym zrzeka się, w odniesieniu do treści tej wiadomości i wszelkich do niej załączników, z wyłączeniem umów podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli Red Bud Industries, Inc. oraz odbiorcę, wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, straty lub szkody jakiejkolwiek natury, mogące wyniknąć w rezultacie lub w związku z zawierzeniem tej treści przez kogokolwiek. Pomimo iż podejmowane są wszelkie kroki, aby zapewnić dokładność i rzetelność informacji przekazywanych drogą elektroniczną i aby zachować ich poufność, Red Bud Industries, Inc. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w sytuacji, gdy informacje te okażą się, z jakiegokolwiek powodu, nieprawdziwe lub niepełne albo gdy nie dotrą do ustalonego odbiorcy.

Zrzeczenie się odpowiedzialności za przekład techniczny:

Firma Red Bud Industries, Inc. nie odpowiada za tekst tłumaczenia. W przypadku wszelkich sprzeczności wersja angielska ma pierwszeństwo

[/cs_text][/cs_column][/cs_row][/cs_section][/cs_content]